sobota 14. listopadu 2015

PŘÍKLADY NA MALÉ JEDNIČKY PRO 8. TŘÍDU


Úlohy vyřeš na papír a podepsaný odevzdej v hodině fyziky (POZOR NA SPRÁVNÉ JEDNOTKY PŘI DOSAZUVÁNÍ).
  1. Pštros může při běhu dosáhnout rychlosti až 70 km/h. Jakou pohybovou energii má pštros o hmotnosti 110 kg, běží-li právě touto rychlostí?
  2. Vysokozdvižný vozík zvedl paletu se zbožím o hmotnosti 400 kg do výšky 2 m. Jakou má náklad polohovou energii v této výšce?
  3. Těleso o hmotnosti 500 kg bylo zdviženo pomocí jeřábu svisle vzhůru do výšky 12 m rovnoměrným pohybem za 1 minutu. Urči výkon jeřábu.