pondělí 9. listopadu 2015

FO57G1-3 NA TRATI TANVALD - kOŘENOV - náročnější příklad pro 7. ročník č.2


NA TRATI TANVALD - KOŘENOV
Kulturní památka Tanvaldská ozubnicová dráha (také Jizerskohorská železnice) je dnes součástí přesharniční trati 036 z Liberce přes Harrachov do polské stance Szklarska Poreba Górna. V úloze se zaměříme na úsek trati mezi Tanvaldem a Kořenovem.
Km
SŽDC, státní organizace/ČD, a.s.
Vlak 2621
Km
SŽDC, státní organizace/ČD, a.s.
Vlak 2628
27
Tanvald
12:16
21
Kořenov
13:16
28
Desná
12:20
23
Kořenov zastávka
13:20
29
Desná-Riedlova vila
12:22
24
Desná-Pustinská
13:22
30
Dolní Polubný
12:23
25
Dolní Polubný
13:24
31
Desná-Pustinská
12:25
26
Desná-Riedlova vila
13:26
32
Kořenov zastávka
12:27
27
Desná
13:30
34
Kořenov
12:33
28
Tanvald
13:34
a) Na obrázku jsou vypsány jízdní řády dvou vlaků, jednoho z Tanvaldu do Kořenova a druhého z Kořenova do Tanvaldu, podle jízdního řádu platného od června 2015. Do jednoho grafu zakreslete záviskost vzdálenosti d obou vlaků od Tanvaldu na čase t. Nezapomeňte, že v jízdním řádu se udává vzdálenost v kilometrech od výchozí stanice celé trati (Liberec, rep Szklarska Poreba Górna).
b) Stanovte velikost průměrné rychlosti vlaků pro oba směry.
c) Pomocí grafu rozhodněte pro oba směry, mezi kterými stanicemi se vlak pohybuje nejrychleji, mezi kterými nejpomaleji a vypočtěte průměrnou rychlost v nejrychlejších a nejpomalejších úsecích.
d) Zjistěte (např. pomocí internetu), jaký výškový rozdíl mezi Tanvaldem a Kořenovem trať překonává. Pokuste se zdůvodnit, proč je průměrná rychlost vypočtená v části b) z Kořenova do Tanvaldu o něco menší než v opačném směru.