neděle 21. února 2016

PŘÍKLADY PRO 6. TŘÍDU - hustota

 1. Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3. Jaká je jeho hustota?
 2. Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg.
 3. Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3), jestliže jeho
  objem je 10 decimetrů krychlových?
 4. Jaký objem má těleso o hmotnosti 0,39 t, které je vyrobeno ze železa o hustotě 7 800 kg/m3?
 5.  
   
   
   
   

PŘÍKLADY PRO 8. TŘÍDU

 1. Jak velké množství tepla potřebujeme dodat ledu o hmotnosti 20 kg, aby se přeměnil na kapalinu?
 2. Jaké je měrné skupenské teplo tání železa a co to znamená?
 3. Kolik ledu jsme dokázali přeměnit ve vodu dodáním 2673 J tepla?
 4. Jak velké množství tepla jsme odebrali vodě o hmotnosti 6 kg, aby se přeměnila na led?
 5. Kolik tepla se uvolní při tuhnutí 300 g železa při teplotě tání a normálním tlaku, jestliže se přemění na pevnou látku o stejné teplotě.
 6. Kolik tepla potřebujeme na přeměnu hliníkové kuličky o teplotě tání a hmotnosti 800 g na kapalinu?

PŘÍKLADY PRO 7. TŘÍDU

 1. Jaký je tlak v hloubce 10 m pod hladinou vody (hustotu vody najdi v sešitě nebo vyhledej v tabulkách, pokud si ji nepamatuješ)?
 2. Ve svislé skleněné trubici je rtuť. Jaký tlak je 75 cm pod hladinou rtuti?
 3. Hydrostatický tlak u dna nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 metrů čtverečních. Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno?

středa 20. ledna 2016

TO JE ALE HUSTÝ 2 + FOTOGRAFIE

Jelikož jsme při první schůzce nestihli veškerou činnost na toto téma, sejdeme se ve stejné složení v pondělí 1. 2. 2016 (opět rozdám zájemcům lístečky, které budu potřebovat od rodičů podepsané).

Zde si můžete prohlédnout fotografie z předchozího bádání: FOTKY

úterý 12. ledna 2016

TO JE ALE HUSTÝ!

Ve čtvrtek 14. 1. se uskuteční pro zájemce z 6., 7. a 8. tříd badatelsky orientovaná výuka s názvem TO JE ALE HUSTÝ!
Budeme objasňovat případ detektiva Kopřivy a vyzkoušíme si několik pokusů týkajících se hustoty. Své práce budou žáci na samotný závěr prezentovat před ostatními.
V případě zájmu o tuto hodinu je třeba odevzdat podepsaný přihlašovací lísteček p. uč. Břízové.