úterý 12. ledna 2016

TO JE ALE HUSTÝ!

Ve čtvrtek 14. 1. se uskuteční pro zájemce z 6., 7. a 8. tříd badatelsky orientovaná výuka s názvem TO JE ALE HUSTÝ!
Budeme objasňovat případ detektiva Kopřivy a vyzkoušíme si několik pokusů týkajících se hustoty. Své práce budou žáci na samotný závěr prezentovat před ostatními.
V případě zájmu o tuto hodinu je třeba odevzdat podepsaný přihlašovací lísteček p. uč. Břízové.