neděle 21. února 2016

PŘÍKLADY PRO 8. TŘÍDU

  1. Jak velké množství tepla potřebujeme dodat ledu o hmotnosti 20 kg, aby se přeměnil na kapalinu?
  2. Jaké je měrné skupenské teplo tání železa a co to znamená?
  3. Kolik ledu jsme dokázali přeměnit ve vodu dodáním 2673 J tepla?
  4. Jak velké množství tepla jsme odebrali vodě o hmotnosti 6 kg, aby se přeměnila na led?
  5. Kolik tepla se uvolní při tuhnutí 300 g železa při teplotě tání a normálním tlaku, jestliže se přemění na pevnou látku o stejné teplotě.
  6. Kolik tepla potřebujeme na přeměnu hliníkové kuličky o teplotě tání a hmotnosti 800 g na kapalinu?