neděle 21. února 2016

PŘÍKLADY PRO 7. TŘÍDU

  1. Jaký je tlak v hloubce 10 m pod hladinou vody (hustotu vody najdi v sešitě nebo vyhledej v tabulkách, pokud si ji nepamatuješ)?
  2. Ve svislé skleněné trubici je rtuť. Jaký tlak je 75 cm pod hladinou rtuti?
  3. Hydrostatický tlak u dna nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 metrů čtverečních. Jak velkou tlakovou silou působí voda na dno?