neděle 21. února 2016

PŘÍKLADY PRO 6. TŘÍDU - hustota

  1. Těleso vyrobené z titanu má hmotnost 227 kg při objemu 0,05 m3. Jaká je jeho hustota?
  2. Vypočítej hustotu mramoru, víš-li, že těleso z něj vyrobené má při objemu 0,002 m3 hmotnost 5,4 kg.
  3. Jaká je hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi (hustota mědi je 8 960 kg/m3), jestliže jeho
    objem je 10 decimetrů krychlových?
  4. Jaký objem má těleso o hmotnosti 0,39 t, které je vyrobeno ze železa o hustotě 7 800 kg/m3?
  5.