středa 7. října 2015

PŘÍKLADY Z FYZIKY PRO 9. TŘÍDU

Zde máte několik dobrovolných příkladů na malou jedničku (vypočtěte na podepsaný papír a doneste do hodiny fyziky). Některou úlohu si vyberte a vyřešte. Každá vypočtená úloha musí mít všechny náležitosti - zápis, vzorec, dosazení, výpočet, jednotky, odpověď:
  1. Jak daleko je les, vrátí-li nám z něj ozvěna zvuk střely za 2 sekundy?
  2. Ultrazvuk se používá ke zjištění hloubky moře. Vypočti hloubku, ve které se nachází vrak lodi, dorazí-li odražený signál od vraku za 2,5 sekundy na místo vyslání. Rychlost zvuku ve vodě je asi 1500 m/s.
  3. Do vzdáleného stromu uhodl blesk. Mezi bleskem a hromem uplynulo asi 4,5 sekundy. jaká je vzdálenost zasaženého stromu od nás?