středa 7. října 2015

PŘÍKLADY Z FYZIKY PRO 7. TŘÍDU

Zde máte několik dobrovolných příkladů na malou jedničku (vypočtěte na podepsaný papír a doneste do hodiny fyziky). Některou úlohu si vyberte a vyřešte. Každá vypočtená úloha musí mít všechny náležitosti - zápis, vzorec, dosazení, výpočet, jednotky, odpověď:
  1. cyklista ujel úsek 7 km za 24 min. Jakou jel průměrnou rychlostí?
  2. jakou vzdálenost urazí tlaková vlna způsobená výbuchem za 3 min,  jestliže postupuje rychlostí 25 m/s?
  3. Za jak dlouho dorazí sanitka k nehodě vzdálené 12 km, jede-li průměrnou rychlostí 30 m/s?
  4. Vlak z Prahy do Plzně jede 2 h 30 min, přičemž ujede dráhu 114 km. Jakou se pohybuje rychlostí?
  5. Za jak dlouho doručí poštovní holub zprávu do místa vzdáleného 164 km při průměrné rychlosti letu 28 m/s?
Pozor na správné jednotky při počítání!